แนะนำวิธีใช้ฐานข้อมูล AdisInsight

 หอสมุดคณะแพทย์ แนะนำวิธีใช้ฐานข้อมูล AdisInsight ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารหอสมุด ชั้น 1
 
โปรดแจ้งชื่อผู้สนใจ หรือ ลงทะเบียนภายในวันพฤหัสที่ 9 ก.ค. นี้
*** ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ของแต่ละห้องสมุดคณะฯ/สถาบัน ให้ทราบด้วยนะคะ สามารถลงทะเบียนได้ทางนี้ www.springer.com/…/pr…/new-adisinsight/adisinsight-road-show หรือแจ้งทางอีเมล eaktitra.v@chula.ac.th
 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฐาน AdisInsight
 
A database for drug research and development, disease treatment and decision making, based on trusted, scientifically sound data
 
Expertly reviewed, assessed and summarized by a team of scientists
 
A single search delivers results on drugs, trials, deals and safety
 
ที่มา http://www.springer.com/gp/adis/products-services/new-adisinsight