ทรัพยากรจากหอสมุดคณะแพทย์ จุฬาฯ

รายการทรัพยากรที่หอสมุดคณะแพทย์ จุฬาฯ จัดซื้อในปี2016 ซึ่งเปิดให้ทุกคณะสามารถเข้าไปใช้งานได้ครับ /ขอขอบคุณหอสมุดคณะแพทย์ด้วยครับ