ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลใหม่ SAGE Research

  ขอเชิญอาจารย์และนิสิตที่สนใจร่วมใช้งานฐานข้อมูลใหม่
SAGE Research Methods ของสำนักพิมพ์ Sage
โดยท่านสามารถเข้าโดยตรงได้ที่ http://srmo.sagepub.com
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
A research methods tool  that contains content from over 720 books, dictionaries, encyclopedias, 
and handbooks, the entire “Little Green Book,” and "Little Blue Book” series, two Major Works 
collating a selection of journal articles, and specially commissioned videos. Covers many disciplines: 
anthropology, business, criminology, economics, education, geography, health, history, marketing, 
media and communication, nursing, political science, professional studies, psychology, social policy, 
social work, and sociology. Researchers can explore methods concepts to help them design 
research projects, understand particular methods or identify a new method, conduct their research, 
and write up their findings. Contains also a collection of case studies of real social research that 
faculty can use in their teaching.