เวลาเปิดให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.

ช่วงปิดภาคการศึกษา  : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

 

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด