ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ในทุกสาขา เรามีบริการของห้องสมุดมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูล การค้นหาข้อมูล ให้กับนิสิต อาจารย์ บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่จัดไว้สำหรับอ่านหนังสืออีกด้วย 

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-18.00น.

ที่ตั้ง: ตึกคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย