ผู้อำนวยการ
ชื่อ: ผศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ
ชื่ออังกฤษ: Assist. Prof. Dr. Wanchai Treeyaprasert
เบอร์โทร: +662-218-8286
อีเมล: wanchai.t@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
เจ้าหน้าที่
ชื่อ: นางชุติมา จันทร์ฉาย
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Chutima Chanchai
เบอร์โทร: +662-218-8287
อีเมล: cchutima9@gmail.com
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์