สนใจร่วมโครงการ

  • โครงการนี้คืออะไร

 

  • วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

  • กลุ่มเป้าหมาย

 

  • จำนวนผู้ร่วมโครงการ

          20 คน

  • ช่วงเวลารับสมัครและร่วมโครงการ

          รับสมัคร:

          เดินทาง:

  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการ

 

  • คุณสมบัติผู้สมัคร

 

  • เกณฑ์การคัดเลือก

          สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน 

  • ติดต่อสอบถาม