การแข่งขันยิงปืน “แชมป์บางกอก 59” ครั้งที่ 36
นายอภิวัฒน์ กิติวงศ์ไพศาล ทำชื่อเสียงให้คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทปืนยาวอัดลมชาย ไม่จำกัดอายุ ในการแข่งขันยิงปืน “แชมป์บางกอก 59” ครั้งที่ 36 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามยิงปืนรักษาดินแดน (รด.) กรุงเทพฯ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
นายอภิวัฒน์ กิติวงศ์ไพศาล ทำชื่อเสียงให้คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการคว้า 1 เหรียญทองแดง ประเภทปืนยาวอัดลม ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ในระหว่างวันที่ 9-18 ม.ค. 59 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แข่งขันกีฬาน้องใหม่อุดมศึกษา
นางสาวนันทวรรณ แย้มสังข์ ได้ทำชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาน้องใหม่อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามยิงปืนวิทยาลัยการพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 รางวัล 1.รางวัลชนะเลิศปืนสั้น อัดลม ประเภททีมหญิง (เหรียญทอง) 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปืนสั้นอัดลม ประเภทบุคคลหญิง (เหรียญทองแดง) 3.รางวัลถ้วยรวมชนะเลิศ ประเภททีมหญิง
Total 7 Record : 1 Page : 1