ช่องทางในการติดต่อ 

 

  u ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชสาสตร์ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. หรือ โทรศัพท์ 02-2188281

  v CU student wellness ชั้น3 อาคารจามจุรี9 ถนนพญาไท, 10330 กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์02-218 0540-2

                R เปิดให้บริการพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนิสิต เช่น มุมอ่านหนังสือ/ทำงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
                R บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนิสิตที่ประสบปัญหาต่างๆในชีวิต เช่น การเรียน ความสัมพันธ์ ความเครียด พฤติกรรม ฯลฯ โดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ 

                R กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาตนเองของนิสิตในรูปแบบต่างๆ
                R บริการห้องคลายเครียดสำหรับนิสิต โดยวิธีการทางกายภาพบำบัด และวิธีจินตภาพ

                 Facebook: chulastudentwellness