ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตชายและหญิง พ.ศ. 2553            

ชุดเครื่องแบบปกติ

ชุดเครื่องแบบนิสิตชายชั้นปีที่ 1 
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  ผูกเนคไทตราพระเกี้ยวกางเกงสีกรมท่าหรือสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ เข็มขัดหนังสีดำ ถุงเท้าสีดำ

ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1
เสื้อ สีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว  กระโปรงจีบรอบสีกรมท่าสีดำ  ความยาวคลุมเข่า เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม รองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสีขาว

ชุดเครื่องแบบปกติ

ชุดเครื่องแบบนิสิตชาย ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น ผูกเนคไทตราพระเกี้ยว กางเกงสีกรมท่าหรือสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำเข็มขัดหนังสีดำ ถุงเท้าสีดำ

ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิงชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
เสื้อ สีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว  กระโปรงทรงตรงสีกรมท่าสีดำ  ความยาวคลุมเข่า เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

ชุดเครื่องแบบพิธีการ

ชุดเครื่องแบบนิสิตชาย
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  กางเกงสีขาว  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ  ถุงเท้าสีดำ  เข็มขัดหนังสีดำ  ผูกเนคไทตราพระเกี้ยว

ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง  ชั้นปีที่ 1 
เสื้อ สีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว  ติดดุมที่คอเสื้อ  กระโปรงจีบรอบสีกรมท่า  ความยาวคลุมเข่า  เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม  รองเท้าหุ้มส้นสีขาว  ถุงเท้าสีขาว

ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง  ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
เสื้อ สีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว  ติดดุมที่คอเสื้อ  กระโปรงทรงตรงสีกรมท่า  ความยาวคลุมเข่า  เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม  รองเท้าหุ้มส้นสีดำ  สวมถุงน่องสีเนื้อ

ชุดเครื่องแบบพระราชพิธี

ชุดเครื่องแบบนิสิตชาย
เสื้อราชปะแตนสีขาวติดแผงคอสีประจำคณะ กางเกง
ขาวยาวสีขาว  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีดำ

ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง  ชั้นปีที่ 1
เสื้อ สีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว ติดดุมที่คอเสื้อ กระโปรงจีบรอบสีกรมท่าความยาวคลุมเข่า  เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม  รองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสีขาว