หัวหน้าหน่วย
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจาย์ เภสัชกรหญิง ดร. ร.ต.ท.หญิง วลัยศิริ ม่วงศิริ
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Walaisiri Muangsiri, Ph.D
เบอร์โทร: +662-218-8269
อีเมล: walaisiri@yahoo.com
ตำแหน่ง: นายทะเบียน
เจ้าหน้าที่
ชื่อ: นางสนธยา ศิลัยรัตน์
ชื่ออังกฤษ: MRS. SOTHAYA SILAIRAT
เบอร์โทร: +662-218-8268
อีเมล: sonthaya.s@chula.ac.th
ชื่อ: นางสาวเพชรมณี แสงมณี
ชื่ออังกฤษ: MISS PETCHMANEE SANGMANEE
เบอร์โทร: +662-218-8268
อีเมล: petchmaneesang@gmail.com