คำถามที่พบบ่อย

  • ทำไมจึงมีการฝึกงานต่างประเทศเป็นทางเลือกของการฝึกงาน 

 

  • ใครมีสิทธิสมัครไปฝึกงานต่างประเทศได้บ้าง

 

  • ขั้นตอนการสมัครทำอย่างไร

  • ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกงานต่างประเทศ

  • จำเป็นต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครหรือไม่

  • การเตรียมตัวก่อนไปฝึกงาน

  • ระหว่างที่ฝึกงานต่างประเทศ หากเกิดปัญหาขึ้นควรทำอย่างไร