ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  1. เลือกหลักสูตรที่สนใจสมัครเข้าศึกษา หากมีข้อสงสัยเรื่องหลักสูตรที่สนใจให้ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตรตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซท์ (คลิกเพื่อดูรายชื่อหลักสูตร)
  2. ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ที่นี่
  3. ตรวจสอบกำหนดการเปิดรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร  ดูรายละเอียดได้ที่นี่
  4. เมื่อพร้อมทำการสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดง ที่นี่