1. เอกสารประกอบการบรรยาย ของฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา https://goo.gl/jhYTNm

2. วิดีทัศน์สอนการใช้โปรแกรมที่สำคัญ
2.1  โปรแกรม Endnote X8
       Download ที่ http://www.car.chula.ac.th/endnote.php ดูวิดีทัศน์ https://goo.gl/g8NsAi
2.2 โปรแกรม Turitin
       โปรแกรมอยู่ที่ http://turnitin.com/
       วิธีการใช้งาน (06 การใช้โปรแกรม Turnitin..)  www
       การอ่านผล https://youtu.be/oq52OAEj1oM

3. (น่าอ่าน) 17 Simple Strategies to Survive Your PhD https://goo.gl/7eQXvn