เฉลิมฉลอง 100 ปีการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

กว่า 100 ปีที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สร้างเภสัชกรคุณภาพ รับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง และเรายังคงยืนยัดยึดมั่นในปณิธานนี้ต่อไป และเพื่อสานปณิธานดังกล่าว เราจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ กับกองทุน 100 ปีคณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่