คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศฟิลิปปินส์ เยือนคณะฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการ
คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศฟิลิปปินส์ เยือนคณะฯ หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารโอสถศาลา
แนะนำคณะ
มารู้จักเรา คณะเภสัชศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย
กว่าจะมาเป็นยา
Total 5 Record : 1 Page : 1