ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย รอบที่ 3-2561

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ผ่านระบบการคัดเลือก กสพท ประจำปีการศึกษา 2561