ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ร่วมกับ หน่วยศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จะจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง" ในวันที่ 17, 24 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
การประชุมวิจัยนานาชาติ IPNaCS 2017
The Chulalongkorn University Faculty of Pharmaceutical Sciences is pleased to announce the 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) that will be held during August 3 - 4, 2017 at the Tawana Hotel, Bangkok.
ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม
หนังสือ ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม ครอบคลุม ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญและพบบ่อย 4 โรค ได้แก่ โรคน้ำกัดเท้า ท้องเสีย ตาแดง และโรคฉี่หนู โดยในหนังสือให้ความรู้ทั้งสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://goo.gl/HNiycd
Total 12 Record : 1 Page : 1