ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย รอบที่ 4-2561
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย รอบที่ 4-2561 (คลิ๊กที่ภาพ)
กองทุน 100ปี คณะเภสัชศาสตร์
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสมทบทุนกองทุน 100 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อ "พัฒนาคณะ พัฒนาเภสัชกร พัฒนาสุขภาพประชาชนไทย" โดยร่วมสมทบทุนที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 038-458060-9 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pharm.chula.ac.th/fund100yrs
ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม
หนังสือ ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม ครอบคลุม ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญและพบบ่อย 4 โรค ได้แก่ โรคน้ำกัดเท้า ท้องเสีย ตาแดง และโรคฉี่หนู โดยในหนังสือให้ความรู้ทั้งสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://goo.gl/HNiycd
Total 5 Record : 1 Page : 1