น่ารู้: การใช้อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัย ต่างประเทศ

เรียน คณาจารย์และบุคลากร

 
ปัจจุบันนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเครือข่าย eduroam (http://www.eduroam.org) ซึ่งเป็นเครือข่ายโรมมิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิตและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยที่เป็นสถาบันสมาชิกสามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ออกให้ โดยสถาบันต้นสังกัด 
 
ความร่วมมือนี้ทำให้ ทุกท่านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างประเทศได้โดยใช้ user + password ของท่านที่ใช้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทางกลับกันคณาจารย์ แขกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยต่างประเทศที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เมื่อมาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็สามารถใช้ user+password ของตนเอง ในการเข้าอินเทอร์เน็ตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
 
รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บ สำนักบริหารเทคโนโลยสารสนเทศ จุฬาฯ
 
เช็คว่าสถาบันใดเป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam คลิกที่แผนที่โลกจาก link ด้านล่าง
 
 
น่ารู้จาก ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย