เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมฟังสัมมนา "Believe in Power" จัดโดย ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับ Galderma

เรียน คณาจารย์และบุคลากร
 
ด้วยฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท Galderma จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนานิสิต
เรื่อง "Believe in Power" ในวันศุกร์ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมฯ
ตามกำหนดการที่แนบมาใน email นี้
 
จึงเรียนเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมฟังสัมมนา และกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อนิสิตทุกระดับชั้น เข้าร่วมฟังด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
 
ไฟล์ดาวน์โหลด