เชิญร่วมต้อนรับคณาจารย์สาขาเคมีจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์

ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับและพูดคุยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนนิสิต กับผู้บริหารจากณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ในพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ
ชั้น 2 อาคารโอสถศาลา ตามกำหนดการแนบ
ไฟล์ดาวน์โหลด