เส้นทางการเดินรถโดยสารภายใน และการเปิดปิดประตู ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เส้นทางการเดินรถโดยสารภายใน และการเปิดปิดประตู
ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 เวลา 05.00-20.00 น.
2. วันถ่ายภาพหมู่  วันเสาร์ที่ 8 กันยายน และ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561  เวลา 07.00 - 19.00 น.