ชื่อ: ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
ชื่ออังกฤษ: Prof. Dr. Pornanong Aramwit
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 29
อีเมล: Pornanong.A@pharm.chula.ac.th

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) – รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)— Associate Professor Pornanong Aramwit, Pharm.D., Ph.D.

 

ตำแหน่งบริหาร – ไม่มี

โทรศัพท์ – ให้ระบุเป็น  +662-218-8409

อีเมล – aramwit@gmail.com

การศึกษา

 • ปริญญาเอก—Ph.D., 2001, Pharmaceutical Sciences, University of Wisconsin-Madison, USA
 • ปริญญาโท—Pharm.D., 1995, University of Illinois at Chicago, Illinois, USA
 • ปริญญาตรี—B.S., 1992, Pharmacy, Chulalongkorn University, Thailand
 • อื่นๆ
  • Training: Standard Course in Clinical Trial 2012, Clinical Trial Center Committee, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 27-29 June 2012.
  • Training: Practical Application of USP <797> to Pharmaceutical Compounding and Dispensing Workshop, U.S. Pharmacopeia, USP Headquarters, Rockville, Maryland, USA, May 2008.
  • Training: The Comprehensive Industrial Course in the Preparation of Parenteral Products, Department of Pharmaceutical Sciences, University of Tennessee Health Science Center, February-March 2007, Tennessee, USA.
  • Training: The 2007 Comprehensive Industrial Course in the Preparation of Parenteral Products, 25 February-2 March 2007. Department of Pharmaceutical Sciences, Parenteral Medications Laboratories, The University of Tennessee, Memphis, Tennessee, USA.
  • Training: Executive Course for University Administration by The Commission on Higher Education, Thailand, September-October 2005.
  • Training: Pharmaceutical Cares in Renal Patients, August 2005, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, USA.
  • Formulator/Research Investigator. Pfizer Pharmaceutical Worldwide Inc., USA.

 

สาขา/งานวิจัยที่สนใจ

-Biomaterials                   Silk protein

                                                Biocellulose

Cordyceps: production, stability and analysis

                                                Anthocyanin: production, stability and analysis

                                                Epidermal growth factor: production, stability and analysis

 • Polymers                      Biocompatibility
 • Bioengineering                Scaffold

-Clinical Expertise             Wound Care

                                                Nephrology

                                                Obstetrics & gynecology

ผลงานวิชาการ

Book

-  P. Aramwit. “Bio-Response to Silk Sericin” in Silk Biomaterials for Tissue Engineering and Regenerative Medicine (Subhas Kundu, Ed.) March 2014, Woodhead Publishing (Elsevier), Atlanta, USA. ISBN: 978-0-85709-699-9. Pages 299-329.
-  P. Aramwit. Silk Sericin for Clinical Applications 2013. Chulalongkorn University Press, Bangkok, Thailand. ISBN 978-974-03-3160-5. Total Page 374.

-  P. Aramwit, B. Satirapoj. “Glycemic Control in Diabetic Patients on Long-Term Maintenance Dialysis” in Hemodialysis (Hiromichi Suzuki, Ed.) 2013. InTech, New York, USA. ISBN 978-953-51-0988-4. Page 153-191.

-  P. Aramwit. “Flavonoids and Carotenoids in Silkworm Cocoons” in Silk: Properties, Production and Uses (Pornanong Aramwit, Ed.) 2012. Nova Publishers, USA. ISBN: 978-1-62100-692-3. Page 87-98.

-  P. Aramwit. “Cellular Immunological Responses to Silk Materials” in Silk: Properties, Production and Uses (Pornanong Aramwit, Ed.) 2012. Nova Publishers, USA. ISBN: 978-1-62100-692-3. Page 167-184.

-  P. Aramwit. “Silk Materials for Drug Delivery Devices” in Silk: Properties, Production and Uses (Pornanong Aramwit, Ed.) 2012. Nova Publishers, USA. ISBN: 978-1-62100-692-3. Page 219-246.

-  P. Aramwit. “Silk Proteins for Wound Healing Materials” in Silk: Properties, Production and Uses (Pornanong Aramwit, Ed.) 2012. Nova Publishers, USA. ISBN: 978-1-62100-692-3. Page 265-286.

-  P. Aramwit, P. Muangman. Frontier in Wound Care. December 2010. Nannapong Printing, Bangkok, Thailand. ISBN: 978-616-551-243-5 Total page 258.

-  P. Supaphol, P. Aramwit, P. Sangsanoh, S. Changsarn, S. Chuangchote, M.M. de Villiers."Conductive Polymers: Materials and Applications" in Novel Polymers and Nanoscience (Mohsen Adeli, Ed.) 2008. Transworld Research Network, Kerala, ISBN: 978-81-7895-392-2. Page 155-180.

-  Melgardt M. de Villiers, Pornanong Aramwit and Glen S. Kwon. Nanotechnology in Drug Delivery (Biotechnology: Pharmaceutical Aspects) July 2008. Springer, USA. ISBN-10: 0387776672, ISBN-13: 978-0387776675. Total page 662.

-  P. Aramwit. Ambulatory Pharmaceutical Care. 2006, Nannapong Printing, Bangkok, Thailand. ISBN: 974-94824-8-4. Total page 149.

-  T. Wattanavijitkul, P. Aramwit. Medical Internet Handbook. 2004. Printing Place, Bangkok, Thailand. ISBN: 974-92350-4-5. Total page 186.

-  A. Hemajudha, P. Aramwit. Vertigo-Dizziness. 2002. Printing Place, Bangkok, Thailand. ISBN: 974-90150-3-7. Total page 112.

 

Articles

-  P. Aramwit, N. Bang, J. Ratanavaraporn, T. Nakpheng, T. Srichana. Cordyceps militaris growing on the dead larva of Bombyx mori silkworm as a new source of cordycepin with an anti-proliferative activity on cancer cells and its reaction on cells. Journal of Agricultural Science. (Accepted).

-  P. Aramwit, S. Numhom. The efficacy and safety of socks containing urea for the treatment of xerosis in diabetic feet. Songklanagarind Medical Journal. (Accepted).

-  P. Aramwit, J. Ratanavaraporn, T. Siritientong. Improvement of physical and wound adhesion properties of silk sericin and polyvinyl alcohol (PVA) dressing using glycerin. Advances in Skin & Wound Care. (Accepted).

-  P. Aramwit, N. Bang, J. Ratanavaraporn, S. Ekgasit. Green synthesis of silk sericin-capped silver nanoparticles and their potent anti-bacterial activity. Nanoscale Research Letters. February 2014; 17;9(1):79.  

-  P. Ditsawanon, O. Supasyndh, P. Aramwit. Dialysate Cancer Antigen 125 in Long-Term Peritoneal Dialysis Patients. Clinical and Experimental Nephrology. February  2014;18(1):10-15.

-  T. Siritientong, A. Aungsapat, J. Ratanavaraporn, P. Aramwit. Clinical Potential of a Silk Sericin-Releasing Bioactive Wound Dressing for the Treatment of Split-Thickness Skin Graft Donor Sites. Pharmaceutical Research. January 2014; 31(1): 104-116.

-  P. Wantanasiri, J. Ratanavaraporn, R. Yamdech, P. Aramwit. Fabrication of Silk Sericin/Alginate Microparticles by Electrohydrodynamic Spraying Technique for the Controlled Release of Silk Sericin. Journal of Electrostatics. February 2014; 72(1): 22-27.

-  T. Siritientong, J. Ratanavaraporn, T. Srichana, P. Aramwit. Preliminary Characterization of Genipin-Crosslinked Silk Sericin/Poly (Vinyl Alcohol) Films as Two-Dimensional Wound Dressings for the Healing of Superficial Wounds. BioMed Research International. September 2013. Article ID 904314.

-  P. Aramwit, S. Palapinyo, T. Srichana , S. Chottanapund, P. Muangman. Silk Sericin Ameliorates Wound Healing and Its Clinical Efficacy in Burn Wounds. Archives of Dermatological Research. September 2013; 305(7): 585-594.

- P. Aramwit, N. Namviriyachote. The Influence of Gamma Irradiation and Ethylene Oxide Treatment on the Physical Properties of Silk Sericin Film. Journal of Biobased Materials and Bioenergy. April 2013; 7(2): 283-289.

- P. Aramwit, P. Towiwat, T. Srichana. Anti-inflammatory Potential of Silk Sericin. Natural Product Communications. April 2013; 8(4): 501-504.

-  O. Supasyndh, B. Satirapoj, P. Aramwit, D. Viroonudomphol, A. Chaiprasert, V. Thanachatwej, S. Vanichakarn, J. D. Kopple. Effect of Oral Anabolic Steroid on Muscle Strength and Muscle Growth in Hemodialysis Patients. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. February 2013; 8(2): 271-279.

-  P. Aramwit, T. Siritienthong, T. Srichana, J. Ratanavaraporn. Accelerated Healing of Full-Thickness Wounds by Genipin-Crosslinked Silk Sericin/PVA Scaffolds. Cells Tissues Organs. February 2013; 197(3): 224-238.

-  S. Kanokpanont, S. Damrongsakkul, J. Ratanavaraporn, P. Aramwit. Physico-Chemical Properties and Efficacy of Silk Fibroin Fabric Coated with Different Waxes as a Wound Dressing. International Journal of Biological Macromolecules. April 2013; 55: 88-97.

-  P. Aramwit, O. Supasyndh, T. Siritientong, N. Bang. Mulberry Leaf Reduces Oxidation and C-Reactive Protein Level in Patients with Mild Dyslipidemia. BioMed Research International. January 2013; Article ID 787981. Page 1-7

-  B. Punyawudho, C. Puttilerpong, S. Wirotsaengthong, P. Aramwit. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Crossover Study of Cappra® for the Treatment of Mild or Mild to Moderate Erectile Dysfunction in Thai Male. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. January 2013; 10(2): 310-315.

-  T. Siritienthong, J. Ratanavaraporn, P. Aramwit. Development of Ethyl Alcohol-Precipitated Silk Sericin/Polyvinyl Alcohol Scaffolds for Accelerated Healing of Full-Thickness Wounds. International Journal of Pharmaceutics. December 2012; 439(1-2): 175-186.

-  P. Aramwit, O. Keongamaroon, T. Siritientong, N. Bang, O. Supasyndh. Sericin Cream Reduces Pruritus in Hemodialysis Patients. BMC Nephrology. September 2012; 13: 119-129.

-  N. Namviriyachote, P. Muangman, P. Aramwit. Efficacy and Systemic Safety of Epidermal Growth Factor plus Silver Sulfadiazine Cream for the Treatment of Partial Thickness Burn Wounds. Songklanagarind Medical Journal. July-August 2012; 30(4): 209-220.

- S. Kanokpanont, S. Damrongsakkul, J. Ratanavaraporn, P. Aramwit. An Innovative Bi-layered Wound Dressing Made of Silk and Gelatin for Accelerated Wound Healing. International Journal of Pharmaceutics. October 2012; 436(1-2): 141-153.

-  P. Aramwit, S. Wirotsaengthong. Overview of Commonly Used Chinese Herbs. Journal of Medicinal Plants Research. August 2012: 6(29): 4505-4521.

-  P. Aramwit, R. Srisawadwong, O. Supasyndh. Effectiveness and Safety of Extended-Release Nicotinic Acid for Reducing Serum Phosphorus in Hemodialysis Patients. Journal of Nephrology. May 2012; 25(3): 354-362.

-  T. Siritientong, P. Aramwit. A Novel Silk Sericin/Poly (Vinyl Alcohol) Composite Film Crosslinked with Genipin: Fabrication and Characterization for Tissue Engineering Applications. Advanced Materials Research. April 2012; 506: 359-362.

-  R. Yamdech, P. Aramwit, S. Kanokpanont. Stability of Anthocyanin from Mulberry Extracts in Alginate Microspheres at High Temperature. Advanced Materials Research. April 2012; 506: 587-590.

-  P. Aramwit, T. Siritientong, T. Srichana. Potential Applications of Silk Sericin, A Natural Protein from Textile Industry By-Products. Waste Management and Research. March 2012; 30(3): 217-224.

-  S. Palapinyo, P. Muangman, P. Aramwit.  Systemic Safety of Silver Zinc Sulfadiazine with Silk Sericin Cream for Burn Wound Treatment. KKU Research Journal. November-December 2011; 16(8): 1014-1024.

-  S. Hasatsri, A. Chaiprasert, P. Aramwit. Relationship between Changes of Calcineurin Inhibitor Levels and Serum Creatinine and Cystatin C Levels in Kidney Transplant Patients. Chulalongkorn Medical Journal. September-October 2011; 55 (5): 437-446.

-  P. Muangman, S. Nitimonton, P. Aramwit. Comparative Clinical Study of Bactigras and Telfa AMD for Skin Graft Donor-Site Dressing. International Journal of Molecular Sciences. August 2011; 12: 5031-5038.

- T. Siritientong, T. Srichana, P. Aramwit. The Effect of Sterilization Methods on the Physical Properties of Silk Sericin Scaffolds. AAPS PharmSciTech. June 2011; 12(2): 771-781.

-  R. Chuealee, P. Aramwit, K. Noipha, T. Srichana. Bioactivity and Toxicity Studies of Amphotericin B Incorporated into Liquid Crystals. European Journal of Pharmaceutical Sciences. May 2011; 43: 308-317. 

-  P. Muangman, P. Aramwit, S. Palapinyo, S. Opasanon, A. Chuangsuwanich. Efficacy of the Combination of Herbal Extracts and A Silicone Derivative in the Treatment of Hypertrophic Scar Formation after Burn Injury. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. March 2011; 5(3): 442-446.

-  P. Aramwit, K. Petcharat, O. Supasyndh. Efficacy of Mulberry Leaf Tablets in Patients with Mild Dyslipidemia. Phytotherapy Research. March 2011; 25(3): 365-369.

-  N. Namviriyachote, P. Muangman, P. Aramwit. Topical Epidermal Growth Factor Plus Silver Sulfadiazine Cream Promote Skin Epithelialization After Partial Thickness Burn Injury. Thai Journal of Burn Injury. January-June 2011; 5(9): 41-48.

- R. Srisawadwong, O. Supasyndh, P. Aramwit. Prevalence of Hyperphosphatemia in Dialysis Patients and the Efficacy of Phosphate-Binding Agents. Clinical Pharmacy Journal. January-April 2011; 18(1): 49-62.

-  S. Hasatsri, U. Chaiprasert, P. Aramwit. Relationship between Changes of Calcineurin Inhibitor Levels and Serum Creatinine Levels in Kidney Transplant Patients. Clinical Pharmacy Journal. January-April 2011; 18(1): 63-70.

-  P. Aramwit, S. Palapinyo, S. Wiwatniwong, O. Supasyndh. The Efficacy of Oxymetholone in Combination with Erythropoietin on Hematologic Parameters and Muscle Mass in CAPD Patients. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics. December 2010; 48(2): 803-813.

-  P. Aramwit, T. Siritientong, S. Kanokpanont, T. Srichana. Formulation and Characterization of Silk Sericin-PVA Scaffold Crosslinked with Genipin. International Journal of Biological Macromolecules. December 2010; 47(5): 668-675.

- P. Aramwit, P. Muangman, N. Namviriyachote, T. Srichana. In vitro Evaluation of the Antimicrobial Effectiveness and Moisture Binding Properties of Wound Dressings. International Journal of Molecular Sciences. August 2010; 11(8): 2864-2874.

-  N. Namviriyachote, P. Aramwit, S. Palapinyo, P. Muangman. Treatment of Chemical Burn with Topical Silver Zinc Sericin Sulfadiazine Cream. The Thai Journal of Surgery. July-September 2010; 31(3): 67-70.

- P. Aramwit, S. Kanokpanont, T. Nakpheng, T. Srichana.  The Effect of Sericin from Various Extraction Methods on Cell Viability and Collagen Production.  International Journal of Molecular Sciences. May 2010; 11(5): 2200-2211.

-  P. Aramwit, N. Bang, T. Srichana. The Properties and Stability of Anthocyanins in Mulberry Fruits. Food Research International. May 2010; 43(4): 1093-1097.

-  P. Aramwit, S. Damrongsakkul, S. Kanokpanont, T. Srichana. Properties and Anti-tyrosinase Activity of Sericin from Various Extraction Methods. Biotechnology and Applied Biochemistry. February 2010; 55(2): 91-98.

-  N. Namviriyachote, P. Aramwit, S. Palapinyo, P. Muangman. Topical Silver Zinc Sericin Sulfadiazine for Treatment of Deep Partial Thickness Burn Wounds. Thai Journal of Burn Injury. January-June 2010; 4(7): 5-13.

-  N. Limkul, P. Aramwit, U. Chaiprasert. Efficacy and Safety of Senna for the Treatment of Chronic Constipation in End-Stage Renal Diseases Patients. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. January – March 2010; 5(1): 31-36.

- N. Namviriyachote, O. Supasyndh, P. Aramwit. Effect of Prednisolone in Treatment of Patients with Nephrotic Syndrome. KKU Research Journal. January 2010; 15(1): 67-76.

- K. Maikrang, P. Aramwit. Preparation of Sericin Film with Different Polymers. 13th International Conference on Biomedical Engineering IFMBE Proceedings. 2009; 23: 1356-1358.

- P. Thitiwuthikiat, P. Aramwit, S. Kanokpanont. Effect of Thai Silk Sericin and Its Extraction Methods on L929 Mouse Fibroblast Cell Viability. Advanced Materials Research. December 2009; 93-34: 385-388.

- P. Aramwit, P. Bunmee, O. Supasyndh. Effectiveness and Tolerability of Rosiglitazone on

Insulin Resistance and Body Composition in Nondiabetic Thai Patients Undergoing Continuous

Ambulatory Peritoneal Dialysis: A 12-Week Pilot Study. Current Therapeutic Research. October 2009; 70(5): 377-389.

- P. Aramwit, S. Kanokpanont, P. Punyarit, T. Srichana. Effectiveness and Inflammatory Cytokines Induced by Sericin Compared to Sericin in Combination with Silver Sulfadiazine Cream on Wound Healing. Wounds. August 2009; 21(8): 198-206.

- P. Aramwit, S. Kanokpanont, W. De-Eknamkul, T. Srichana. Monitoring of Inflammatory Mediators Induced by Silk Sericin. Journal of Bioscience and Bioengineering. May 2009; 107(5): 556-561.

- P. Aramwit, W. Angkasirisap, T. Srichana. The Effect of Silk Sericin Protein on Collagen Production and Skin Wound Healing in Rats. KKU Research Journal. May 2009; 14(5): 460-470.

- P. Aramwit, N. Kobpipat, B. Satirapoj, J.D. Kopple, O. Supasyndh. Oxymetholone Ameliorates Insulin Sensitivity in Maintenance Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled Trial. Clinical Nephrology. April 2009; 71:413-422.

-  P. Aramwit, C. Suvimonstiean. The Properties and Stability of Antioxidant Compounds in Mulberry Fruits. 1st National Conference on Industrial and Research Projects for Undergraduate Students (IRPUSCON-01). March 2009; 109-112.

- P. Aramwit, S. Kanokpanont, W. De-Eknamkul, K. Kamei, T. Srichana. The Effect of Sericin with Variable Amino Acid Content from Different Silk Strains on the Production of Collagen and Nitric Oxide. Journal of Biomaterial Sciences: Polymer Edition. 2009; 20(9): 1295-1306.

-  N. Namviriyachote, N. Bang, P. Aramwit. Sericin Film: Influence of Concentration on Its Physical Properties. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2009; 56: 7-9.

-  P. Aramwit, O. Supasyndh, T. Sriboonruang. Pharmacokinetics of Single-Dose Rosiglitazone in Chronic Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. November 11, 2008; 33(6): 685-690.

-  P. Aramwit, K. Pruksananonda, N. Kasettratat, K. Jammeechai. Risk Factors of Ovarian Hyperstimulation Syndrome in Thai Patients using Gonadotropins for in vitro Fertilization. American Journal of Health-System Pharmacy. June 15, 2008; 65(12):1148-1153.

-  P. Aramwit, P. Tongroach, C. Boonthariksiri.  Pharmacokinetics of Amikacin in Premature Neonates at Pramongkutklao Hospital. Chulalongkorn Medical Journal. Jan-Feb 2008; 52(1): 25-39.

-  P. Aramwit, A. Sangcakul. The Effect of Sericin on Wound Healing in Rats. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. October 2007; 71(10): 2473-2477.

-  R. Chuealee, P. Aramwit, T. Srichana. Characteristics of Cholesteryl Cetyl Carbonate Liquid Crystal as Drug Delivery Systems. IEEE-NEMS. January 2007; 2: 1098-1103.

-  P. Aramwit, T. Kerdcharoen, H. Qi. In Vitro Plasma Compatibility Study of a Nanosuspension Formulation. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology. Jul-Aug  2006; 60(4): 211-217.

- P. Aramwit, X. Liu, X. Cong, L. Lam, Y. Cao. Biospecific Antibodies as Emerging Pharmaceuticals for Tumor Immunotherapy. Drugs of the Future. October 2005; 30(10): 1013-1016.

-  P. Tayanithi, P. Aramwit . Self-Medicated over the Counter Ophthalmic Solutions in Central Bangkok. Journal of the Medical Association of Thailand. September 2005; 88 (Suppl 4): S 330-334.

-  P. Aramwit, N. Kasettratat. Evaluation of Serum Albumin Utilization in Inpatient at a Private Hospital in Bangkok. Yakugaku Zasshi. September 2004; 124(9): 631-634.

-  P. Aramwit. Effect of Gamma-Irradiation on In-Vitro Plasma Compatibility of Nanosuspension Formulation. Chulalongkorn Medical Journal. March 2004; 48(3): 145-155.

- P. Aramwit, S. Assawawitoontip. Evaluation of Patient Counseling on Blood Pressure Control of Out-Patients with Hypertension at Chulalongkorn Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand. June 2003, 86 Suppl 2: S 496-500.

- P. Aramwit, B.G. Yu, A. Lavasanifar, J. Samuel, G.S. Kwon. The Effect of Serum Albumin on the Aggregation State and Toxicity of Amphotericin B. Journal of Pharmaceutical Sciences. December 2000; 89(12): 1589-1593.

-  B.G. Yu, B.C. Nichols, P. Aramwit, G.S. Kwon. The Effect of Pluronics® F127 and F68 on the Aggregation State and Hemolytic Activity of Nystatin. Biomaterials and Drug Delivery toward New Millennium. 2000: 373-381.

-  P. Aramwit, B.G. Yu, G.S. Kwon. The Effect of Serum Albumin on the Aggregation State and Toxicity of Nystatin. Pharm Sci 1, 1999: 3230.

-  P. Aramwit, B.G. Yu, G.S. Kwon. The Effects of Serum Albumin on the Aggregation State and Toxicity of Amphotericin B. Proceedings of the Controlled Release Society. 1998(25): 669-670.

-  R.G. Fiscella, P. Aramwit. Ganciclovir for Intravitreal Injection. AJHP American Journal of Hospital Pharmacy. 15 February 1995; 52 (4): 422.

 

Patent

- S. Kanokpanont, P. Aramwit, R. Yamdech “Method for Activation the Transformation of Stem Cell to be Osteoblast Cells by Using Anthocyanin Compounds” 27th March 2014, Thai Patent Application No. 1401001670.

- P. Aramwit “Method for Producing Materials Which can Activate Cell or Tissue Growth and Products from the Same” 12th February 2014, Thai Patent Application No. 1401000737

- P. Aramwit, S. Kanokpanont, S. Damrongsakkul “Method for Modifying Material Surface for Less Adhesion and Products from the Same” 6th June 2012, Thai Patent Application No. 1201002650

- P. Aramwit, S. Kanokpanont, S. Damrongsakkul “Wound Covering Materials which Promote Tissue and Skin Repair” 30th May 2012, Thai Patent Application No. 1201002556

- P. Aramwit “Method for Preparing Porous Silk Sericin Scaffold by Cross-linking Process and Products from the Same” 31st January 2012, Thai Patent Application No. 1203000084

- P. Aramwit “Cordycepin and Process of Cordycepin Production” 30th November 2011, Thai Patent Application No. 1101003418

- P. Aramwit “Method for Preparing Silk Sericin-PVA Scaffold Using Genipin as Crosslinking Agent” 16th May 2011. United States Patent Application Number 13/068581

- P. Aramwit “Method for Preparing Silk Sericin-PVA Scaffold Using Genipin as Crosslinking Agent” 6th May 2011. International Application Number PCT/TH2011/000013

- P. Aramwit “Process for Extraction Silk Sericin for Collagen Promoting Activity” 8th March 2011, Thai Patent Application No.1103000237

- P. Aramwit “Stable Mulberry Leaf Powder with Highest DNJ Level and Methods for Producing the Same” 15th May 2009, Thai Patent Application Number 0901002180

- P. Aramwit, H. Qi, L. Ferro “Storage Stable Eplerenone Formulation” 14th April 2005, United States Patent Application Number 0050080046 

- P. Aramwit, H. Qi, L. Ferro “Storage Stable Eplerenone Formulation” 15th September 2004, Canadian Patent Number CA 2479383

เว็บไซต์ส่วนตัว/กลุ่มวิจัย— http://www.bricalab.com/