ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง เภสัชกรหญิง ดร. สุชาดา สุขหร่อง
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Suchada Sukrong, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8281
อีเมล: suchada.su@chula.ac.th
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

การศึกษา

 • ปริญญาเอก

Ph.D., 2004, Plant Physiology/Biochemistry/Molecular Biology, University of Kentucky, USA

 • ปริญญาโท

M.S., 1993, Pharmacognosy, Chulalongkorn University, Thailand

 • ปริญญาตรี

B.S., 1990, Pharmacy, Chulalongkorn University, Thailand

 

สาขา/งานวิจัยที่สนใจ

 • DNA fingerprint of medicinal plants
 • Drug discovery of anticancer compounds (by topoisomerase inhibitory mechanism)
 • Bioactivity screening of natural products
 • Plant molecular biology

 

ผลงานวิชาการ

 1. Wiriyakaruna S, Zhu S, Komatsu K, Sukrong S. 2014. The use of cycleave PCR for the differentiation of the rejuvenating herb species Pueraria candollei (White Kwao Khruea), Butea superba (Red Kwao Khruea), and Mucuna macrocarpa (Black Kwao Khruea), and the simultaneous detection of multiple DNA targets in a DNA admixture. Nat Prod Commun. 9(1):111-117.
 2. Vimolmangkang S, Somkhanngoen C, Sukrong S. 2014. Potential pharmaceutical uses of silkworm excreta. Chiang Mai J Sci. 41(1): 97-104.
 3. Suwanchaikasem P, Chaichantipyuth C, Sukrong S. 2014. Antioxidant-guided isolation of rosmarinic acid, a major constituent from Thunbergia laurifolia, and its use as a bioactive marker for standardization. Chiang Mai J Sci. 41(1): 117-127.
 4. Suwanchaikasem P, Phadungcharoen T, Sukrong S. 2013. Authentication of the Thai medicinal plants shared the same common names “Rang Chuet”: Thunbergia laurifolia, Crotalaria spectabilis, and Curcuma aff. amada by combined techniques of TLC, PCR-RFLP fingerprints and antioxidant activities. ScienceAsia. 39(2):124-133.
 5. Phoolcharoen W, Sukrong S. 2013. Molecular analysis of Vitex species using candidate DNA barcoding and PCR-RFLP of the matK gene for authentication of Vitex glabrata. Nat Prod Commun. 8(1):125=128.
 6. Wiriyakarun S, Yodpetch W, Komatsu K, Zhu S, Ruangrungsi N, Sukrong S. 2013. The discrimination of the rejuvenating herbs Pueraria candollei (White Kwao Khruea), Butea superba (Red Kwao Khruea), and Mucuna collettii (Black Kwao Khruea) using PCR-RFLP. J Nat Med. 67(3):562-570.
 7. Sukrong S, Yun KY, Stadler P, Kumar C, Facciuolo T, Moffatt BA, Falcone DL. 2012. Improved growth and stress tolerance in the Arabidopsis oxt1 mutant triggered by altered adenine metabolism. Mol Plant. 5(6):1310-1332.
 8. Sangmalee S, Laorpaksa A, Sukrong S. 2012. A topoisomerase II poison screen of ethnomedicinal Thai plants using a yeast cell-based assay. J Ethnopharmacol. 142(2):432-7.
 9. Boonsom T, Waranuch N, Ingkaninan K , Denduangboripant J, Sukrong S. 2012. Molecular analysis of the genus Asparagus based on matK sequences and its application to identify A. racemosus, a medicinally phytoestrogenic species. Fitotherapia. 83(5):947-953.
 10. Suwanchaikasem P, Chaichantipyut C, Amnuoypol S, Sukrong S. 2012. Random amplified polymorphic DNA analysis of Thunbergia laurifolia Lindl. and its related species. J Med Plant Res. 6(15):2955-2961.
 11. Kantha T, Chaiyasut C, Kantachote D, Sukrong S, Muangprom A. 2012. Synergistic growth of lactic acid bacteria and photosynthetic bacteria for possible use as a bio-fertilizer. African J Microbiol Res. 6(3):504-511.
 12. Ya-ut P, Chareonsap P, Sukrong S. 2011. Micropropagation and hairy root culture of Ophiorrhiza alata Craib for camptothecin production. Biotech Letters 33(12):2519-2526.
 13. Viraporn V, Yamazaki M, Saito M, Denduangboripant J, Chuanasa T, Sukrong S. 2011. Correlation of camptothecin-producing ability and phylogenetic relationship in the genus Ophiorrhiza (Rubiaceae). Planta Med. 77(7):759-764.
 14. Thitikornpong W, Phadungcharoen T, Sukrong S. 2011.  Pharmacognostic evaluations of Lagerstroemia speciosa leaves. J Med Plant Res. 5(8):1330-1337.
 15. Kantha T, Chaiyasut C, Kantachote D, Sukrong S, Muangprom A. 2010. Selection of photosynthetic bacteria producing 5-aminolevulinic acid from soil of organic saline paddy fields from the Northeast region of Thailand. African J Microbiol Res. 4(17): 1848-1855.
 16. Manissorn J, Sukrong S, Ruangrungsi N, Mizukami H. 2010. Molecular phylogenetic analysis of Phyllanthus species in Thailand and the application of polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism for Phyllanthus amarus identification. Biol Pharm Bull. 33(10): 1723-1727.
 17. Manissorn J, Ruangrungsi N, Phadungcharoen T, Sukrong S. 2010. DNA fingerprinting of selected Thai Phyllanthus species by RAPD analysis. J Health Res. 24(2): 73-79.
 18. Vongsak B, Kengtong S, Vajrodaya S, Sukrong S. 2008. Sequencing analysis of the medicinal plant Stemona tuberosa and five related species existing in Thailand based on trnH-psbA chloroplast DNA. Planta Med; 74(14):1764-1766.
 19. Nuchuchua O, Chaipompokin W, Maktrirat R, Phummiratch D, Pongsamart S, Sukrong S. 2008. Characterization of Durio zibethinus by molecular marker and soluble polysaccharide in fruit rinds. Acta Horticulturae 786: 107-114.
 20. Picheansoonthon C, Chaiyoot A, Sukrong S. 2008. Jirawongsea, a new genus of the family Zingiberaceae. Folia malaysiana. 91(1): 1-16.
 21. Sukrong S, Zhu S, Ruangrungsi N, Phadungcharoen T, Palanuvej C, Komatsu. K. 2007. Molecular analysis of the Genus Mitragyna existing in Thailand based on rDNA ITS sequences and its application to identify a narcotic species Mitragyna speciosa. Biol Pharm Bull 30(7): 1284-1288.
 22. Picheansoonthon C, Lim CK, Sukrong S, Chaiyoot A. 2007. A new species of Caulokaempferia (Zingiberaceae) from Southern Thailand. Folia Malaysiana 8(2): 53-61.
 23. Sukrong S, Phadungcharoen T, Ruangrungsi N. 2005. DNA fingerprinting of medicinally used Derris species by RAPD molecular markers. Thai J Pharm Sci 29(3-4):155-163.
 24. Pongsamart S, Tawatsin A, Sukrong S. 2002. Long-term consumption of polysaccharide gel from durian fruit-hulls in mice. Songklanarin J Sci Technol 24(4): 650-661.
 25. Pongsamart S, Sukrong S, Tawatsin A. 2001. The determination of toxic effects at a high oral dose of polysaccharide gel extracts from fruit-hulls of durian (Durio zibethinus L.) in mice and rats. Songklanarin J Sci Technol 23(1): 55-62.
 26. Ruangrungsi N, Sekine T, Phadungcharoen T, Suriyagan S, Murakoshi I. 1995. Isocoumarin from Xyris indica. Phytochemistry 38(2): 481-483.
 27. Ruangrungsi N, Phadungcharoen T, Suriyagan S, Sekine T, Fujii Y, Murakoshi I. 1993. Anthraquinone from Xyris indica. Thai J Pharm Sci 17(4): 189-193.
 28. Ruangrungsi N, Phadungcharoen T, Suriyagan S, Sekine T, Murakoshi I. 1993. Two sterols from Xyris indica. Thai J Pharm Sci 17(3): 161-162.