ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลเจริญ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม อันดับ 2 จากงานประชุม 4th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetics

The Faculty of Pharmacy, UiTM, Puncak Alam Campus, Selangor, Malaysia

12 -13 Novemver 2015