สมุนไพรที่ใช้อยู่ของจริงหรือไม่???

ประชาสัมพันธ์วิจัย บุกห้องแล็ปคณะเภสัช จุฬาฯ เตรียมออกสื่อดัง!!
 
ไขความลับสมุนไพรไทย ด้วย DNA 
 
โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ร.ต.อ. หญิง ดร. สุชาดา สุขหร่อง