สัมมนาเรื่อง Lignan Chemistry: Synthetic approaches to lignans by application of asymmetric aziridination reaction
เชิญฟังสัมมนาเรื่อง Lignan Chemistry: Synthetic approaches to lignans by application of asymmetric aziridination reaction โดย Prof. Tsutomu Ishikawa จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
สมุนไพรที่ใช้อยู่ของจริงหรือไม่???
ประชาสัมพันธ์วิจัย บุกห้องแล็ปคณะเภสัช จุฬาฯ เตรียมออกสื่อดัง!! ไขความลับสมุนไพรไทย ด้วย DNA โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ร.ต.อ. หญิง ดร. สุชาดา สุขหร่อง
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลเจริญ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม อันดับ 2 จากงานประชุม 4th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetics
    Total 3 Record : 1 Page : 1