หัวหน้าภาควิชา
ชื่อ: ผศ. ภญ. ร.ต.ท.หญิง ดร.ภูรี อนันตโชติ
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof.Puree Anantachoti, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8386 to 90
อีเมล: tigpuree@gmail.com
อาจารย์ประจำภาควิชา
ชื่อ: รศ. ภก. ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ชื่ออังกฤษ: Assoc. Prof.Vithaya Kulsomboon, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8335
อีเมล: Vithaya.k@chula.ac.th
ชื่อ: รศ. ภก.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
ชื่ออังกฤษ: Assoc. Prof.Sathitpong Thanawiriyakul
เบอร์โทร: +66-2-218-8253
อีเมล: Sathitpong.T@chula.ac.th
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ชื่อ: ผศ. ภญ. ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof.Wanna Sriviriyanupap, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8335
อีเมล: wanna.s@chula.ac.th
ชื่อ: ผศ. ภญ. ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof.Suntharee T.Chaisumritchoke, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8330
อีเมล: Suntharee.T@chula.ac.th
ชื่อ: ผศ. ภญ. ดร.ยุพดี ศิริสินสุข
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof. Yupadee Sirisinsuk, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8329
อีเมล: yupadee.s@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ชื่อ: ผศ. ภญ. ดร.รวงทิพย์ ตันติปิฎก
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof.Ruangthip Tantipidoke, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8328
อีเมล: Ruangthip.T@chula.ac.th
ชื่อ: ผศ. ภญ. ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof.Rungpetch Sakulbumrungsil, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8250
อีเมล: rungpetch.c@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: คณบดี
ชื่อ: ผศ. ภญ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐณัฎฐา กิตติโสภี
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof.Tanattha Kitisopee, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8386 to 90
อีเมล: tanattha@gmail.com
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการกรรมการบริหารคณะ
ชื่อ: ผศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof.Anuchai Theeraroungchaisri, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8301
อีเมล: anuchai.t@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
ชื่อ: อ. ภญ. ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล
ชื่ออังกฤษ: Suntaree Watcharadamrongkun, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8386 to 90
อีเมล: Suntaree.W@pharm.chula.ac.th; Suntaree.W@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
ชื่อ: อ. ภญ. ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
ชื่ออังกฤษ: Suthira Taychakhoonavudh, Ph.D.
เบอร์โทร: +66-2-218-8386 to 90
อีเมล: suthira.tay@gmail.com
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
ชื่อ: น.ส.นิภาพร อินสี
ชื่ออังกฤษ: Nipaporn Insri
เบอร์โทร: +66-2-218-8336
อีเมล: nipaporn55@yahoo.com
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
ชื่อ: น.ส.สุชานันท์ พิมแพง
ชื่ออังกฤษ: Suchanun Pimpnag
เบอร์โทร: 02-218-8335
อีเมล: suchanun.p@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ชื่อ: นางธนัธพร อภัยภักดี
ชื่ออังกฤษ: Tanatporn Apipakdee
เบอร์โทร: +66-2-218-8386 to 90
อีเมล: jahaeyka@gmail.com
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ชื่อ: น.ส.ลัดดา หนูสมจิต
ชื่ออังกฤษ: Ladda Nusomjit
เบอร์โทร: +66-2-218-8327
อีเมล: laddanusomjit@yahoo.com
ตำแหน่ง: ผู้ปฎิบัติงานบริหารปฎิบัติงาน